فرم درخواست عضویت

مرحله 1 از 5

20%
 • مثال alireza@
 • یکی از این بانکها : انصار ، کشاورزی ، ملت
 • محل فعالیت
 • موقعیت نقطه جغرافیایی دفتر روی گوگل مپ
 • جهت تکمیل فیلد موفعیت دفتر فایل ضمیمه را دانلود نمایید
 • بارگزاری مدارک

 • حداکثر حجم تصویر 300 کیلو بایت
 • حداکثر حجم تصویر 300 کیلو بایت
 • حداکثر حجم تصویر 300 کیلو بایت
 • باید تابلو دفتر و درب ورودی دفتر در تصویر مشخص باشد حداکثر حجم تصویر 500 کیلو بایت
 • سعی شود کلیه باجه ها در تصویر باشد حداکثر حجم تصویر 500 کیلو بایت
 • یک قبض به نام مسئول دفتر حداکثر حجم تصویر 300 کیلو بایت
 • نباید منقضی شده باشد. اگر پروانه ندارید صفحه اول قرارداد پست یا مخابرات که نام شما در آن قید شده است بارگزاری گردد. حداکثر حجم تصویر 500 کیلو بایت
 • ویژه دفاتری که پروانه ندارند و می بایست صفحه اخر قرارداد پست یا مخابرات را آپلود نمایند. حداکثر حجم تصویر 500 کیلو بایت