اعضای هیات مدیره انجمن های استانی

بازدید کننده محترم توجه داشته باشید در هر جستجو امکان نمایش حداکثر 7 عضو هیات مدیره وجود دارد
استانسمتنامنام خانوادگیتلفن ثابتتاریخ تولد:شناسه تلگراممیزان تحصیلاترشته تحصیلیسابقه فعالیتعکس پرسنلی
گیلان
Map It
رییساکبرقریب چوبری013347810431357/04/03Haj@ghکارشناسی ارشدجفرافیا برنامه ریزی شهری8 سالعکس پرسنلی
آذربایجان غربی
Map It
خزانه دارقاسممصطفی سرباز044454239141359/04/02Aazx9@کاردانیمدیریتبیش از 10 سالعکس پرسنلی
اصفهان
Map It
دبیرلیلاسروش031336919001357/12/15l_soroush@کارشناسیشیمی8 سالعکس پرسنلی
آذربایجان شرقی
Map It
عضو هیات مدیرهبهروزچلبی خواجه دیزج041328526261345/09/19Behroozchalabi1345@کاردانیحسابداری10 سالعکس پرسنلی
آذربایجان شرقی
Map It
رییسمهدیمحتشم پور مایان041324216161364/12/03postmehdi2000کارشناسیمهندسی نرم افزار10 سالعکس پرسنلی
آذربایجان شرقی
Map It
دبیرحسیناباذری بارانلو041324355851365/12/12h_b_a_r_a_n_l_u_i_65_12_12دیپلمریاضی و فیزیک6 سالعکس پرسنلی
اصفهان
Map It
نایب رییسیوسفیونسی031372622221362/06/22@yonaseimehrکارشناسیحسابداریبیش از 10 سالعکس پرسنلی
استانسمتنامنام خانوادگیتلفن ثابتتاریخ تولد:شناسه تلگراممیزان تحصیلاترشته تحصیلیسابقه فعالیتعکس پرسنلی