اعضای هیات مدیره کانون کشوری

سمتاستاننامنام خانوادگیتاریخ تولد:شناسه تلگراممیزان تحصیلاترشته تحصیلیسابقه فعالیت در دفترعکس پرسنلی
دبیرتهران
Map It
امیننظری1361/05/01@nazariaminدکتریکسب کار الکترونیک6 سالعکس پرسنلی
بازرساصفهان
Map It
لیلاسروش1357/12/15l_soroush@کارشناسیشیمی8 سالعکس پرسنلی
عضو هیات مدیرهآذربایجان شرقی
Map It
مهدیمحتشم پور مایان1364/12/03@postmehdi2000کارشناسیمهندسی نرم افزار10 سالعکس پرسنلی
رییساصفهان
Map It
علیصالحی1363/11/17@maae_maeenکارشناسیمدیریت بازرگانی10 سالعکس پرسنلی
نایب رییسبوشهر
Map It
اکبرآسیایی زاده1364/02/10@zendagiکارشناسی ارشدمدیریت IT4 سالعکس پرسنلی
سمتاستاننامنام خانوادگیتاریخ تولد:شناسه تلگراممیزان تحصیلاترشته تحصیلیسابقه فعالیت در دفترعکس پرسنلی