دارندگان مجوز ICT روستایی

بازدید کننده محترم توجه داشته باشید در هر جستجو امکان نمایش حداکثر 3 دفتر ICT روستایی وجود دارد
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز
الهاممصلاییاصفهانفریدونشهرقلعه سرخکارشناسی1399/12/29
فاطمهعشوری گیلاکجانیگیلانرودسرگیلاکجاندیپلم1400/07/25
پروینصادقیاناصفهانفریدونشهرروستای اسلام ابادکارشناسی1399/12/29
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز